100% Free Movement

Youth for Christ (YFC) “Live Pure Movement”

In the RMN radio show last July 10, I asked Lance Katigbak the following questions:

“Lance, tama ba ako sa pagsabi na ang Kalinisan sa Buhay at Kadalisayan ng Puso ay isa sa mga mahalagang kabutihang asal na kailangan nating matutunan? Kung gayo’y: itukoy mo sa amin ang ibig sabihin nito.  Balita ko’y isa sa mahalagang paksa ni Ginoong Christopher West ang Chastity sa Freedom to Love Conference na kung saa’y dumalo ka noong ika-25 ng Hunyo. Ibahagi mo naman sa amin ang mga pangunahing leksyon na napulot mo sa talks niya…”

“Ipagpatuloy natin, LANCE, ang usapin ukol sa Chastity Education. Nasabi na rin ng tanyag na Ekonomistang si Dr. Bernardo Villegas sa Column nya sa dyaryo na “Chastity is possible among the youth”:

http://mb.com.ph/node/322015/cha

Batid ko’y sa grupo mo, may itinutulak na tinaguriang “LIVE PURE MOVEMENT”.  Maaari mo bang itukoy ito?”

The movement is now called 100% FREE MOVEMENT, which promotes chastity [for singles: complete abstinence until marriage; for married couples: monogamous relationship, fidelity to the spouse, unitive and open-to-life use of procreative powers] among the YOUTH.

–o–o–o–o–

Live Pure Movement:

http://livepuremovement.com/

 Videos of activities of Live Pure Movement:

http://ourdesitv.com/video/BRhYFo_MTco/Live-Pure-Movement-in-Isabela.html

http://ourdesitv.com/video/InE2Mgk05jQ/LivePure-Join-the-movement.html

True Love Waits:

http://www.lifeway.com/Article/true-love-waits

True Love Waits challenges teenagers and college students to make a commitment to sexual abstinence until marriage. Created by LifeWay Christian Resources, True Love Waits encourages moral purity by adhering to biblical principles. This youth-based international campaign utilizes positive peer pressure by encouraging those who make a commitment to refrain from pre-marital sex to challenge their peers to do the same.

–o–o–o–o–o–

Christopher West “Freedom to Love” Conference in Manila:

https://sites.google.com/site/christopherwestinmanila/

My slide presentation on “Ethics of LOVE” or “Sexual Ethics”:

http://www.slideshare.net/alizaracelis/ethics-of-love-6899320

Love and Responsibility:

Download summary of ‘Love and Responsibility’, here:

http://www.catholicculture.com/jp2_on_l&r.pdf

‘Theology of the Body’ essay (from Theology of the Body International Alliance):

http://www.tobia.info/essay_1.html

Abstinence Education:

http://www.nytimes.com/2010/02/03/education/03abstinence.html?_r=1

–o–o–o–o–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: