Pangangailangan ng mga Kababaihan

MORAL na Kamalayan


Ang isinusulong namin sa grupong ito, at sa maraming pro-life groups, ay ang mga kabutihang-asal –tulad ng pagiging TAPAT ng mag-asawa, chastity education, pagtitimpi, pagsasakripisyo, atbp.– sapagka’t ito ang pangmatagalang solusyon sa tinatawag na “unwanted pregnancies”  na laging bukang-bibig ng mga pro-R.H.Bill.

Nakasaad sa isang artikulo ng Philippine Population Review:

"...women who had unintended pregnancies or births were older, not living together with a partner, had no previous birth or had a closely-spaced birth interval, had both sons and daughters, rural residents, not well educated and poor. Moreover, these women were ever-users
of contraceptives, had three or more living children and whose ideal number of children was lesser than what they actually had."

Pagmasdan ang mga kataingan ng mga may “unintended pregnancies” – gumagamit ng kontraseptibo, wala sa nararapat na kalagayan ng nakikipagtalik –may lehitimong asawa at TAPAT sa asawa at sa asawa lamang kikilos ng ganito… [Sa mga single,  ang chastity ay pag-iwas sa anumang aktibidad sekswal.]

Sa mga kababaihang sa kasawiang palad ay nasa ganitong sitwasyon (“unwanted pregnancies”), imumungkahi namin sa kanila ang Pregnancy Support Centers o Maternity Homes, na magpapayo na iluwal sa mundo ang sanggol at arugaan ito o di kaya’y ipa-adopt ito (pero hinding-hindi imumungkahing magpalaglag dahil ito’y karumaldumal na krimen!).

May mga Maternity Homes sa Pilipinas na pro-life, katulad ng:

Bilang pangmatagalang solusyon, aming isinusulong ang KALINISAN SA BUHAY at ABSTINENCE EDUCATION na napatunayan nang mabisa ayon sa mga pananaliksik:

Para sa iba pang pag-aaral, mangyari lamang na basahin ito: http://www.heritage.org/Research/Reports/2002/04/The-Effectiveness-of-Abstinence-Education-Programs

May matinding pangangailangan ang ating bansa na pairalin ang KULTURA ng KALINISAN SA BUHAY, KATAPATAN, PAGSASAKRIPISYO, PAGTITIMPI, at iba pang kaugnay na kabutihang-asal na bahagi ng KABIHASNANG PILIPINO.   

Mag-usap tayo: aliza.racelis@up.edu.ph 🙂Advertisements